Translink systems, interactieve implementatie van de OV-chipkaart

Bij de implementatie van de ov-chipkaart was er een grote uitdaging voor de begeleidende instantie voor het introduceren bij de verschillende openbaarvervoeraanbieders van het ov-chipkaartsysteem.  

Het systeem zoals wij dat vandaag de dag nog steeds kennen, wordt gekenmerkt door een centrale chip, die door verschillende partijen kan worden uitgelezen, in verschillende huisstijlen, verschillende poortjes, met verschillende achterliggende contracten et cetera. 

Nimble is niet betrokken geweest bij de ontwikkeling van het concept, maar is wel gevraagd om een complex vraagstuk op te lossen met betrekking tot aansluiting van nieuwe openbaarvervoerbedrijven.  

Uitdaging:  

De uitdaging voor Translink lag in het integraal kunnen aanbieden van de combinatie tussen producten en bijbehorende processen en diensten, die een aan te sluiten vervoerder moet inrichten.  

Oplossing: 

Om dit te realiseren is een interactieve processendienstenmatrix opgesteld, die als een menukaart fungeert voor de ov-bedrijven. Het ov-bedrijf kan selecteren welke diensten zij aan haar klanten wil aanbieden – vaak is dat een selectie van het totaalpakket – en op basis daarvan ontstaat een werkpakkettenkaart. Deze is inclusief planning in de tijd, aan de hand waarvan het ov-bedrijf de chipkaarten en alle aanverwante attributen, zoals uitgiftepunten, loketten, chipapparaten, chipkaarten en lay-outs, in de tijd kan aanbieden.  

Tevens genereerde de aangeboden oplossing een implementatieplan en interactieve checklist, zodat direct grip gehouden kon worden op de implementatietijd met betrekking tot het ov-bedrijf, mede omdat dit in het belang was van Translink in termen van het beheersen van die implementatie. 

Resultaat: 

Resultaat is een zeer concrete applicatie die Translink in staat stelde om de implementatie van de ov‑chipkaart bij de verschillende openbaarvervoerbedrijven te introduceren. Zowel een vertaling van diensten naar processen en producten, alsmede de planning, voortgangsbewaking en evaluatie te bewaken.