Citizen development, Digitale transformatie

Een cultuur van continue verbetering bij Pluryn


Pluryn's Resultaten

Over Pluryn

Pluryn ondersteunt jongeren en volwassenen bij het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Jongeren en volwassenen komen bij Pluryn voor behandeling en ondersteuning: zowel aan huis als in de voorzieningen voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ. Leren, werken en vrijetijdsbesteding zijn onderdeel van de zorg.  

 

Uitdaging

Er waren een aantal uitdagingen binnen Pluryn; er zijn diverse overlappende softwaresystemen in gebruik, er ontbreekt een focus op bedrijfsarchitectuur, de afhankelijkheid van softwareleveranciers is hoog en er is geen interactie met eerdere IT-investeringen. 

 

Oplossing

Een van de problemen waar veel tijd in zat, was het ontbreken van een juiste en eenvoudige registratie van (technische) mankementen in alle mogelijke ruimtes van Pluryn. Alle ruimtes en gebouwen zijn daarom geïdentificeerd met QR-codes. Op deze manier kan een medewerker een QR-code scannen en een probleem aangeven (bijvoorbeeld een kapot raam). Daarnaast is er een afhandelingsproces ontwikkeld. Afhankelijk van de situatie en urgentie wordt er bijvoorbeeld een prijs opgevraagd of direct gehandeld. 

 

Resultaat

Uiteindelijk zijn 1000 gebouwen volledig in kaart gebracht en is iedere ruimte uitgerust met een QR-code. Op deze manier is registratie en oplossen van problemen sneller en efficiënter.

Daarnaast is er meer flexibiliteit in het IT-landschap en in processen. Er is sprake van continue verbetering door het Learning@Work concept, medewerkers zijn getraind om zelf verbeteringen aan te brengen zodat de afhankelijkheid lager is. 

Meer weten over de mogelijkheden?