Digitale transformatie


Geslaagde digitalisering betekent het slim integreren van digitale technologieën in elk gebied van een bedrijf, wat leidt tot fundamentele veranderingen in de kernactiviteiten. De aanpak van zo'n transformatie verschilt logischerwijs per bedrijf. 

Wat is digitale transformatie?

Transformeren heeft niet alleen invloed op de IT binnen het bedrijf, het heeft ook een diepgaande invloed op de manier waarop je als bedrijf waarde levert aan je klanten. Geslaagde digitalisering betekent een verschuiving van de bedrijfscultuur, met als voorwaarde dat je je voortdurend blijft aanpassen aan de marktvraag en continu experimenteert met verandering. 

In de kern gaat digitale transformatie over het herdefiniëren van processen en het verbeteren van de bedrijfsarchitectuur. Door taken te automatiseren maak je tijd vrij voor medewerkers om waardevoller en zinvoller werk op te pakken. 

Het digitaliseren van bedrijfsprocessen is vaak een grote stap in het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Om succesvol te zijn moet je als bedrijf je processen goed in kaart gebracht hebben. Vooral als er behoefte is aan implementatie van een Enterprise Resource Planning systeem (ERP). Het zelf helemaal uittekenen van de volledige procesarchitectuur kan een ontmoedigende taak zijn. Daarom biedt Nimble de helpende hand. Wij bieden deze digitale transformatiediensten aan:

Consultatie
Een frisse blik kan een wereld van verschil maken bij het ontdekken van verborgen potentieel en het onthullen van nieuwe mogelijkheden. Onze consultants zijn uitgerust met een brede kennis van verschillende sectoren. In nauwe samenwerking met het kernteam van onze klanten slagen we er altijd in om tot een effectieve digitale transformatiestrategie te komen. 

Strategie 
De eerste stap in digitale transformatie is het bepalen van een strategie. Om bedrijfsprocessen af te stemmen op technologie, zakelijke eisen en klantbehoeften. We zoeken naar de beste technologische oplossingen die het beste passen bij je budget en bij de verwachtingen van je bedrijf. 

Betrokkenheid
Digitaliseren lukt niet iedereen. Wij weten dat gebrek aan betrokkenheid door de gehele organisatie een factor van falen zal zijn. Daarom zorgen we ervoor dat de medewerkers van je bedrijf hoge betrokkenheid krijgen binnen de projecten die we uitvoeren. Van directeur tot uitvoerend, iedere laag in de organisatie wordt betrokken. Hiervoor zetten we communicatiemiddelen in, zetten een structuur op en zien er op toe dat we de betrokkenheid een enorme boost geven. Onder andere door medewerkers te betrekken bij besluitvorming en te begeleiden in het maken van keuzes. Digitale transformatie is een proces waar iedereen bij betrokken is.

Implementatie 
In de implementatiefase voeren we de strategie-op-papier uit in de praktijk. Soms blijkt in de werkelijkheid een veronderstelling onjuist, soms is een kleine aanpassing genoeg. Afwijken van de vooraf bedachte strategie is geen schande, als IT-manager moet je ervaring gebruiken om de beste oplossing te vinden. Eentje die werkt. 

Wat biedt Nimble?
Verschillende organisaties hebben verschillende behoeften. Daarom is een algemeen advies over digitalisering niet erg nuttig. Dit is ook de reden waarom het inhuren van externe experts zo krachtig kan werken. We verzamelen gegevens, praten met medewerkers van alle niveaus en evalueren de bestaande bedrijfsstrategie. Dankzij ons vogelperspectief op het bedrijf en de gebruikte processen, kunnen we problemen identificeren, zeker ook de problemen waar het management zich nog niet eens van bewust was. Zo komen we tot het opruimen van knelpunten en stellen we verbeterpunten voor. 

Dit kan leiden tot verschillende oplossingen voor verschillende taken. Misschien heeft de salesafdeling betere data en/of analyse nodig. Misschien verwerken je medewerkers tot nu toe massa's onnodige gegevens met de hand. Een tijdrovende en vervelende klus, die gemakkelijk door een softwarerobot kan worden overgenomen. ERP kan soms beknellend werken, een op low-code ERP gebaseerd systeem kan de organisatie versnellen en wendbaar maken. 
Wat er ook nodig blijkt, elke transformatie begint met een (strategisch) plan en betrokken medewerkers. Dat zijn de twee fundamentele pijlers van het zinvol inzetten van digitale diensten.

Meer weten over de mogelijkheden?