Low-code - Bizagi, Smart Layer

NMT wil meerwaarde creëren voor bedrijf en leden door de inzet van low-code


NMT's Resultaten

Over NMT

Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) verbindt, vertegenwoordigt en versterkt de maritieme maakindustrie van Nederland. De belangen van leden worden het best gediend vanuit een krachtige, strategische sector. Daarom ijvert NMT in Brussel, Den Haag én in de regio voor een langjarig maritiem industriebeleid en een gelijk speelveld.

NMT werkt in drie verschillende takken van sport. Allereerst “innovatie”: de vertegenwoordiging van scheepsbouwers en toeleveranciers met betrekking tot wet- en regelgeving. De tweede tak van sport is “trade”: NMT staat regelmatig op beurzen of ze zijn op handelsmissies. Tot slot is er “Human Capital”: er worden opleidingen en support geboden voor nieuwe aanwas in de maritieme industrie. 

 

Uitdaging

Wat een lastige factor is voor gestructureerde processen en een compleet systeem is dat NMT geen vast product aanbiedt aan zijn klanten. De waarde ligt in het verbinden van mensen. Iets wat je liever niet in een vast stramien ziet en dat terwijl er nu met een oud CRM-systeem wordt gewerkt wat weinig flexibiliteit kent. Een andere uitdaging is dat er sprake is van versplintering van informatie. Er zijn losse Excel en Word bestanden, die op verschillende plaatsen worden opgeslagen waardoor enig overzicht mist. Tot slot zijn diverse applicaties niet geïntegreerd. Kortom er was behoefte aan meer overzicht en eenheid. 

 

Oplossing

Een aantal applicaties (met specifieke functies) werken ieder voor zich prima en deze wilden ze graag behouden, er was geen goede reden om dit anders in te richten. De oplossing hierin is low-code (Bizagi) tussen de applicaties bouwen zodat de applicaties optimaal met elkaar samenwerken (Best of Breed structuur). Hierbij valt te denken aan CRM, het ledenproces, projecten, leads, ledenbezoeken en branchedossiers.

Zijn we er dan? Nee, er wordt op de achtergrond nog gewerkt aan een SmartLayer portaal voor leden. Hierin is er inzage in het CRM-systeem, de bedrijvengids zal hierin komen en er kan worden ingeschreven op projecten. 

 

Resultaat

Er zijn resultaten geboekt op diverse vlakken. Een belangrijke hiervan is uiteraard dat de kosten zijn gedaald. Het systeem is up-to-date en accurater. Inschrijving kan nu gedaan worden op de website (in plaats van via mail), wat voor beide partijen beter werkt. Diverse processen zijn geautomatiseerd en core systemen zijn nu aan elkaar gekoppeld. Tot slot is er 100% inzage in contributies, in tijdsbesteding en het aantal leden. 

Het is goed om te benadrukken dat er nu een belangrijke meerwaarde is voor de leden door inefficiënties in de processen weg te nemen waardoor contributies 100% besteed kunnen worden aan waarde leveren voor leden in plaats administratieve rompslomp. Leden worden in de toekomst meer betrokken door ze ingang te bieden in het portaal. Samenvattend zijn er diverse resultaten geboekt waar zowel NMT als de klanten hun vruchten van plukken. 

Meer weten over de mogelijkheden?