Low-code - Bizagi, Digitale transformatie

Vibe bouwt het fundament voor de toekomst


Leren van het verleden en voorbereiden voor de toekomst!

 

Over Vibe

Vibe Group, opgericht in 2011, is een snelgroeiende internationale IT staffing en consultancy organisatie in Amsterdam (hoofdkantoor), België en Duitsland. Vibe heeft als missie “de toekomst creëren van IT”.

 

Uitdaging

De snelle groei van de organisatie in het laatste decennium, maakt het uitdagend voor de medewerkers en processen om op de juiste snelheid te blijven. Om de groei van de organisatie effectief en efficiënt te laten verlopen, zonder verdubbeling van het aantal medewerkers, moet Vibe Group terugkijken naar de veranderingen in de laatste jaren. Het kan oncomfortabel aanvoelen in een uitdagende markt, maar soms is het nodig om een stap terug te zetten om vervolgens twee stappen vooruit te zetten. 

Als een organisatie groeit, wordt het managen van het proceslandschap steeds lastiger. Tot nu toe zijn vele interne vereisten zoals rapportages, toepasselijke wetten en regelgeving, controles en stakeholder management niet juist gedocumenteerd. Naar mate de organisatie groeit, wordt het juist inrichten van een proceslandschap belangrijker. 

 

Oplossing

De uiteindelijke focus in beland op het stuk Search-to-Match wat een sub proces is van het Hire-to-Retire proces. Hier is het van belang om de processen as-is in kaart te brengen van met name Sales en de Backoffice (genoemd afdeling: Sales & Business Services). Zo zal de norm neer worden gezet, om vervolgens naar de future state te kunnen werken en verbeteringen in het proces door te voeren.

 

Resultaat

De organisatie en zijn medewerkers moeten zich bewust zijn van de huidige situatie en daarbij de norm stellen. Met deze norm kan Vibe Group een fundering leggen voor de toekomst. Het was noodzakelijk voor Vibe om zich te focussen op hun processen en deze zichtbaar maken op een gestructureerde manier. Dit is gedaan door gebruik te maken van de BPMN-notatie, ondersteund door Bizagi. Nimble heeft Vibe Group kennis van BPMN overgedragen en ondersteund bij het leggen van de fundering voor de toekomst voor Vibe Group. 

2022_NIMBLE_VIBE_HACKATHON

Meer weten over de mogelijkheden?