Citizen development


Middels citizen development kunnen medewerkers van je bedrijf zelf applicaties ontwikkelen, ook als ze geen ervaring met coderen hebben. Dit betekent dus dat zij zowel de gebruikers als de ontwikkelaars van het eindproduct zijn. Steeds meer bedrijven ontdekken daar de voordelen van: ze zien in hoe krachtig de impact van potentiële citizen developers is.

Citizen development

Citizen developers zijn meestal medewerkers zonder formele opleiding in het ontwikkelen van software. Ze moeten wel wat affiniteit hebben met technologie en graag technologie in hun voordeel gebruiken bij het oplossen van problemen. Of dat nu problemen zijn in het algemeen voor het bedrijf of bij hun eigen taak. Ze hebben meestal goede kennis van processen en gegevens, denken logisch na en zijn zeer gemotiveerd om nieuwe technologieën onder de knie te krijgen, die helpen bij het creëren van zakelijke oplossingen die je werk vereenvoudigen en veraangenamen. 

Vanuit het perspectief van het bedrijf levert het veel goeds op; we zien in de praktijk jammer genoeg nog wel eens dat gebruikers hun problemen oplossen door een spreekwoordelijke pleister op een open wond te plakken. Dit heet in de IT ook wel ‘Schaduw-IT’: alles waar de IT-specialisten op de IT-afdeling geen zicht op hebben. Gigantische hoeveelheden Excel sheets, verouderde databases en verschillende individuele softwarepakketten houden de boel met plakband touwtjes aan elkaar. Totdat het ergens fout gaat binnen dit complexe en wankele netwerk van zelf geknutselde systemen en systeempjes. 

Een van de gebieden waar Citizen Development bij uitstek in kan excelleren is administratie, data-tracking en rapportering. Bij die taken gebruiken mensen doorgaans van elkaar losstaande applicaties, die draaien op separate systemen. Je kunt ze beter centraal besturen door ze de applicaties te koppelen middels een samenhangend Low-code platform. 

De voordelen van Citizen Development: 

  • Applicaties ontwikkelen gaat veel sneller
  •  Gebruiksvriendelijk
  •  Gemak
  •  Wensen en behoeften van de gebruikers worden leidend!

Ook benieuwd wat Citizen Development voor je bedrijf kan betekenen? Speciaal daarvoor hebben we de Learning@work lesmethode ontwikkeld. Nimble leidt je medewerkers op tot een team van zelfstandige, vakkundige Low-code developers. Voortaan is dat in-house development team zelf in staat de digitale transitie te sturen en vorm te geven. Ook kunnen ze zelf technologieën doorontwikkelen, om daarmee de dagelijkse gang van zaken te ondersteunen.

Meer weten over de mogelijkheden?