Kunstmatige Intelligentie


Verken Kunstmatige Intelligentie: Ontdek de kracht van machines die mensachtige vaardigheden aanleren en ervaar hoe deze technologie waarde toevoegt aan jouw organisatie. 

Kunstmatige Intelligentie

Wat is Kunstmatige Intelligentie precies?

Kunstmatige Intelligentie (AI) is de mogelijkheid om een machine mensachtige vaardigheden ‘aan te leren’. Niet alleen maar domweg rekenen, maar intelligent rekenen. Niet om het leven van die machine te veraangenamen, maar met de bedoeling om de capaciteiten en bijdragen die mensen leveren met sprongen te versterken. De computer ontvangt (grote hoeveelheden) data, verwerkt die en ‘reageert’ daar zelf op met niet-menselijk handelen. Een AI-systeem analyseert in recordtijd het effect van eerdere acties en is zo in staat om zelf zijn gedrag aan te passen, tot op zekere hoogte. Daar moet je uiteraard gebruik van maken!  

De voordelen van AI op een rij

  • Het kan helpen op het gebied van gemak en efficiëntie
  • Je kunt er de productiviteit op de werkvloer aanzienlijk mee verhogen
  • AI is objectief en secuur

Wat levert Nimble?

We onderzoeken samen of Kunstmatige Intelligentie van toegevoegde waarde is voor je bedrijf en hoe je dat in de praktijk vorm zou kunnen geven. Grote kans dat het onverwachte mogelijkheden oplevert!

Meer weten over de mogelijkheden?