Privacystatement

Privacyverklaring van Nimble Institute B.V.

Dit is de privacyverklaring van Nimble Institute B.V.. Hier geven we aan hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van je hebben gekregen. Nimble Institute B.V.voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Waarom hebben we je gegevens nodig?
Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Wij vragen je persoonsgegevens om onze dienstverlening richting jou te waarborgen. We verwerken je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Nimble Institute B.V. heeft de gegevens voor de volgende activiteiten nodig:

  • het verlenen van onze diensten
  • het sturen van offertes en facturen
  • onze dienstverlening te verbeteren
  • het verstrekken van informatie

Minderjarigen
Nimble Institute B.V. zal geen gegevens verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. Wij raden ouders/verzorgers aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Mocht je ervan overtuigd zijn dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, wil je dan direct contact met ons opnemen? De informatie wordt dan verwijderd.

Beveiliging
Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer). Alle via onze website verzonden gegevens zijn met deze techniek uitgebreid beveiligd.

Gegevens van websitebezoek
Wij ontvangen gegevens die wij krijgen op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren.

Op onze website gebruiken wij Google Analytics. Hiermee kunnen we de werking van de site analyseren en te meten. Deze informatie kan Google aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van enkele cookies. Zie voor meer uitleg over cookies onze cookieverklaring.

Bewaartermijn gegevens en inzage
Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Zodra je onze dienstverlening aan jou eindigt bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn.

Je hebt het recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je je dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij je contactpersoon bij Nimble Institute B.V.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij verzoeken wij om in deze kopie de pasfoto en het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van je privacy. Nimble Institute B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Delen met anderen
Nimble Institute B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien en aanpassen
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Wij kunnen je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Leadinfo
Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Dit wordt dan bekendgemaakt op deze pagina.

 

Meer weten over de mogelijkheden?