Product-configurator voor een international agents netwerk

Swisslog Healthcare is wereldwijd bekend door haar complete pakket aan health care solutions en automations. De producten worden wereldwijd aangeboden middels een model van centraal sturen op resultaat en lokale representatie van businessunits of het werken met agenten.  

Uitdaging 

Voor het gestructureerd kunnen aanbieden van de producten aan de markt, heeft Swisslog Healthcare aan Nimble gevraagd een sales configurator te maken voor Evotech voor een aantal van haar producten. Het kostte veel tijd om quotations te maken, bestanden bevatten vaak rekenfouten, het samenstellen van documenten is kostbaar en er is onvoldoende structuur in het ophalen van approvals. Met name in de situaties waar externe agenten een aanbieding doen die een belangrijke impact kan hebben op het risicoprofiel van Swisslog Health. 

Oplossing 

De oplossing hiervoor is een product configurator die tevens in staat is complexe en interactieve quotation-bestanden te genereren, met alle producteigenschappen, maar ook de contractuele voorwaartse betalingstermijnen, garanties en voorwaarden. Daarnaast is een integrale approval-flow geïntegreerd, aan de hand daarvan kunnen ook agenten volledig zelfstandig werken en geautomatiseerd goedkeuring opvragen bij het centrale management van Swisslog.  

Resultaten 

Deze oplossing heeft ertoe geleid dat aanbiedingen in plaats van in 2,5 uur in 30 minuten gemaakt kunnen worden. Dit is een 80% effectieve tijdsbesparing. Daarnaast is de sales funnel volledig inzichtelijk gemaakt en de risico’s op foute aanbieding zijn met nagenoeg 99% gereduceerd.