Value Exploration. Wat is het?


Value Exploration

Een Value Exploration heeft als doel het bepalen welke waarde we kunnen leveren aan een bedrijf. Om dit te kunnen bepalen heeft Nimble een bewezen format ontwikkeld waarbij onder ander de volgende zaken aan bod komen.

Individuele kennis ophalen → Er worden interviews gehouden met alle betrokken teams om het end-to-end proces te bepalen. 

Met de organisatie kansen zichtbaar maken → Tijdens een sessie bij de klant worden een aantal constateringen gedaan en inzichten verkregen. De huidige staat en de ideale staat worden vastgesteld. Er wordt gekeken waar verliezen optreden, bijvoorbeeld taken die veel tijd kosten (wat krijgt prioriteit in digitalisering). Welke problemen, pijnpunten, vertragingen zijn er in het proces en kunnen of moeten worden aangepast om efficiënter te gaan werken. 

Het ideale plaatje → Na het inschatten van alle stappen en de kansen zichtbaar zijn gemaakt wordt de toekomstige staat bepaald, waar willen we naar toe. Als dit is uitgeschreven, wordt er een actielijst opgesteld en worden de acties geplot op een “Ease of impact matrix”. Deze matrix bestaat uit 4 kwadranten; impact van wijziging (hoog/laag) en moeilijkheid van aanpassing (hoog/laag). Deze vormt de basis voor een digitale roadmap/plan van aanpak.

Waarde ophalen → De bepaling waar waarde toegevoegd kan worden en wat kan Nimble hierin betekenen. Waar gaan we mee beginnen, welke processen horen daarbij, welke technologie zetten we in en welke mensen zijn betrokken. De Value Exploration geeft een direct antwoord op waar we morgen mee aan de slag kunnen en waarde toevoegen aan de organisatie.

Meer weten over de mogelijkheden?