Value Exploration


De Value Exploration is een innovatief concept dat organisaties ondersteunt bij het realiseren van hun digitale visie. Deze aanpak analyseert zorgvuldig de bestaande processen om te identificeren waar ze efficiënt zijn en waar er ruimte is voor verbetering. Door middel van deze methode krijgen organisaties niet alleen inzicht in hun digitale processen, maar leggen ze ook een stevig fundament voor een succesvolle digitalisering.

Value Exploration

Het doel van de Value Exploration is om te kijken waar we waarde kunnen toevoegen in jouw organisatie. Om dit te kunnen bepalen hebben wij een bewezen format ontwikkeld waarbij wij jouw helpen waarde toe te voegen aan je organisatie.

Tijdens de eerste dag van de Value Exploration starten we met het interviewen van het samengestelde SME-team. Het SME-team wordt zorgvuldig samengesteld op basis van diverse criteria. Na het samenstellen van het SME-team en het uitvoeren van de interviews, gaan we verder met de Gemba Walk. Hierbij doorlopen we stap voor stap het proces, te beginnen bij het punt dat het dichtst bij de klant ligt. Het doel van de Gemba Walk is om managers en leidinggevenden te verbinden met het werk op de werkvloer, zodat ze met eigen ogen kunnen zien wat goed gaat en waar verbetering mogelijk/nodig is.

Op de tweede dag brengen we samen met het SME-team het volledige proces in kaart in een Brown Paper sessie. Hierbij volgen we deze specifieke volgorde:

  • Current state
  • Ideal state
  • Burden thermometer
  • Future state
  • Improvements allocation
  • Ease/Impact matrix

Op basis van de voorgaande punten identificeren we quick-wins en stellen we een concreet stappenplan op om zo snel mogelijk winsten te behalen.

Op de laatste dag van de Value Exploration presenteren we de resultaten, gaan we dieper in op toekomstige acties en bespreken we de voortgang van het opgestelde stappenplan uit de vorige sessie. Het advies dat volgt kan variëren van de implementatie van RPA (Robotic Process Automation) tot trainingssessies over eigenaarschap. Aangezien elke organisatie uniek is, ontvangt elke organisatie een advies op maat. Na afloop van de Value Exploration beschikt jouw organisatie over een concreet plan waarmee je direct aan de slag kunt gaan.

Meer weten over de mogelijkheden?