Proof of Concept. Wat is het?


Proof of Concept

Is hetgeen we beloven werkelijk haalbaar? Dat bewijzen wij in een Proof of Concept. Dit kan op diverse manieren gerealiseerd worden, afhankelijk van de eisen en wensen in je bedrijf. Een landelijke overheid stelt nu eenmaal andere eisen dan een MKB-productiebedrijf.

Het concept wordt geverifieerd door een feitelijke realisatie te doen en het idee/concept in de praktijk te toetsen. Denk aan het maken van een deel van een toepassing, leggen van een dataverbinding of het opstarten van een project in een complexere organisatie. Allemaal voorbeelden van en POC.

Nadat de POC is getoond aan en getoetst door de klant, volgt er een beslismoment of er wel of niet doorgegaan wordt en bepalen we samen vervolgstappen. 

Los van een POC kan er ook een MVP (minimal viable product) opgeleverd worden, dit kan gezien worden als een werkende versie van bijvoorbeeld een digitaal businessplatform of Low Code applicatie die ten minste voldoet aan de minimale eisen. Dit is een gereed product waarde organisatie feitelijk mee kan werken. 

Meer weten over de mogelijkheden?