Strategy Exploration


De Strategy Exploration is een innovatief concept dat organisaties ondersteunt bij het realiseren van hun digitale visie. Het begint met de Value exploration, en strekt zich uit tot het concreet creëren van een Proof of Concept (POC). Van concept tot concrete uitvoering, deze gezamenlijke aanpak leidt stapsgewijs naar de realisatie van jouw digitale strategie. 

Strategy Exploration

Met de Strategy Exploration begeleiden we jouw organisatie om mensen, processen en technologie├źn effectief te laten samenwerken. Het uiteindelijke doel is het ontdekken van de optimale digitale strategie voor jouw organisatie.

Digitaliseren met behulp van een strategie klinkt omslachtig, maar in feite is het een concrete manier met handvaten en richtlijnen om ideeën daadwerkelijk te realiseren en de mensen, processen en technologie met elkaar te verbinden. Door én met de juiste mensen wordt in een aantal iteraties een meerjarige strategie bepaald.

Met deze strategie raak je zaken zoals het verdienmodel, de bedrijfsprocessen, inzet van personeel (het verlagen van de afhankelijkheid hiervan) en het maken van de juiste keuzes uit moderne en bewezen technologie tot en met een concreet plan van aanpak. Hierin bepalen we met elkaar stapsgewijs hoe de digitale strategie gerealiseerd kan worden. Nimble beperkt zich niet alleen tot het opstellen van de strategie, maar wij zorgen ook voor de succesvolle realisatie hiervan. Dat doen we aan de hand van bewezen methodes, een zeer ervaren team en technologieën.

De Strategy Exploration doorloopt vier fasen. In de eerste en tweede fase staat de Value Exploration centraal. Fase 1 omvat de nodige voorbereidingen, waaronder het samenstellen van een SME-team, het initiëren van een kick-off en het houden van interviews met het SME-team. In fase 2 worden in samenwerking met het SME-team de processen in kaart gebracht, waarbij de current, future en ideal state worden vastgesteld. Deze fasen leggen het fundament voor de volgende stappen.

Fase 3 richt zich op de voorbereiding van digitalisering en het opzetten van een Proof of Concept (POC). Op basis van de inzichten uit fase 1 en 2 wordt een digitaliseringsplan opgesteld. In de vierde fase wordt dit plan geïmplementeerd en wordt de POC ontwikkeld voor het product. Tevens worden de vervolgstappen in dit stadium besproken.

 

Meer weten over de mogelijkheden?