Strategy Exploration. Wat is het?


Strategy Exploration

Herken je dat: je hebt een idee, je hebt de technologie ervoor en toch komt de digitalisering niet op gang. Waarschijnlijk ontbreekt het aan de juiste digitale strategie.

Digitaliseren met behulp van een strategie klinkt omslachtig, maar in feite is het een concrete manier met handvaten en richtlijnen om ideeën daadwerkelijk te realiseren over de as van mensen, processen en technologie. Door én met de juiste mensen, goede werkvormen wordt in een aantal iteraties een meerjarige strategie bepaald. 

Met deze strategie raak je zaken zoals het verdienmodel, de bedrijfsprocessen, inzet van personeel (het verlagen van de afhankelijkheid hiervan) en het maken van de juiste keuzes uit moderne (maar wél bewezen) technologie tot en met een concreet plan van aanpak. Hierin bepalen we met elkaar stapsgewijs (steeds kleiner wordende stapjes) hoe de digitale strategie gerealiseerd kan worden. Nimble beperkt zich niet alleen tot het opstellen van de strategie, maar wij zorgen ook voor de succesvolle realisatie hiervan. Dat doen we aan de hand van bewezen methodes, een zeer ervaren team en technologieën. Zie voor meer informatie over onze successen in de cases. 

Iedere case is gestart met een Value Exploration, waarom? Dit legt een fundament waarmee de volgende stappen inzichtelijk worden. Stap voor stap wordt jullie organisatie in processen en IT versnelt en vereenvoudigt waardoor er meer werkplezier, minder kosten en een mooier resultaat ontstaat. 

Nog niet bekend met onze Value Exploration? Klik hier voor meer informatie. 

Meer weten over de mogelijkheden?