Home Diensten Citizen development

Citizen Development

Beheer en schaal de creatie en implementatie van zakelijke digitale oplossingen over de hele breedte van jouw organisatie

Gebruik de expertise die al aanwezig is in jouw organisatie in je voordeel

Citizen Development gaat over veel meer dan het bouwen van applicaties. Het gaat om het ontwikkelen van dagelijkse digitale oplossingen die de manier van werken bedrijfsbreed beïnvloeden. Het gaat om het leggen van de basis voor een cultuur van continu verbeteren binnen een organisatie. De voortdurende democratisering van technologie zal groeien met burgerdatawetenschap, burgerintegratie en meer.

In het algemeen is Citizen Development de door het bedrijfsleven geleide ontwikkeling, integratie, automatisering en continue verbetering van technische oplossingen. Hierdoor kunnen de alledaagse medewerkers in jouw organisatie de werk- en data-architectuur aan de rand van je bedrijf innoveren en automatiseren, wat kan leiden tot nieuwe inzichten.


Versnel continue verbetering

Zelfs toegewijde bedrijven kunnen de visie of de middelen missen om hun processen snel aan te passen. Het benutten van de expertise die al binnen de organisatie aanwezig is, leidt tot snellere innovaties.

Verhoog de wendbaarheid en veerkracht

Organisaties evolueren sneller dan de technologieën die het ondersteunen. Bereidheid om de werkstromen van hun businessteams aan te passen is noodzakelijk om snel te kunnen reageren op storingen en nieuwe kansen.

Versterk de samenwerking tussen IT en management

IT-afdelingen hebben een veilige aanpak nodig om zakelijke professionals in staat te stellen oplossingen te ontwikkelen en te integreren. Door snellere innovatie te ontgrendelen, kan IT zich concentreren op hoogwaardige taken en achterstanden minimaliseren.

Risico’s dynamisch beheren

Voortdurend veranderende controles en voorschriften kunnen bedrijven onder druk zetten. Krachtige, IT-gecentreerde bestuurs- en nalevingskaders geven organisaties de zekerheid dat processen de nalevingspraktijken volgen.


Soorten Citizen Developers

Citizen Developers zijn meestal medewerkers zonder formele opleiding in softwareontwikkeling, maar die affiniteit hebben met technologie en graag technologie in hun voordeel gebruiken bij het oplossen van problemen die verband houden met het bedrijf of hun werk. Ze hebben meestal een goed begrip van processen en gegevens, denken logisch na en zijn zeer gemotiveerd om nieuwe technologieën onder de knie te krijgen om hen te helpen bij het creëren van zakelijke oplossingen.

Persoonskenmerken

Technisch onderlegd

Wat betreft technische vaardigheden, hebben veel Citizen Developers op zijn minst enige kennis van programmeren, weten ze de weg op een computer of hebben ze een natuurlijk gevoel voor technologie. Geen van beide is noodzakelijk om geschikt te zijn als Citizen Developer, want zoals John Bratencevic van Forrester opmerkt: “Houding is belangrijker dan bekwaamheid”. Maar het is een goede graadmeter voor geschiktheid.

De probleemoplosser

Een groot deel van Citizen Development is het oplossen van problemen, daarom zijn natuurlijke probleemoplossers meestal zeer geschikt om Citizen Developers te worden. Het zijn mensen die zich extra inspannen om hun afdeling te verbeteren. Deze mensen kunnen werkzaam zijn in de verkoop, klantenservice of human resources, maar ze hebben meestal een rol in de organisatorische kant van het bedrijf.

Organisatorische rollen

De bedrijfsanalist

Binnen elke organisatie zijn er mensen die een diepgaande kennis hebben van de bedrijfsgegevens en welke gegevens voor wie relevant zijn. Deze analisten zijn verantwoordelijk voor het beheren van informatie uit meerdere bronnen. Ze suggereren al verbeteringen aan processen en beslissingen. Met de juiste tools kunnen ze applicaties ontwikkelen die gegevens verwerken en zinvolle inzichten bieden.

De proceseigenaar

Waar processen zijn, zijn er proceseigenaren. Proceseigenaren zijn verantwoordelijk voor een bedrijfsproces of waardeketen. Ze kennen de processen als hun broekzak en kunnen de knelpunten gemakkelijk identificeren. Bewustwording van welke handmatige activiteiten veel tijd kosten, is een ander sterk voordeel. Deze proceseigenaren kunnen applicaties ontwikkelen die procesbrede taken beheren.