RPA

Robotic Process Automation

RPA staat voor Robotic Process Automation. Met RPA robotiseren we allerlei repetitieve handelingen, zoals onder andere administratieve taken. De softwarerobots kunnen menselijke handelingen nabootsen en vervolgens betrouwbaar, snel en automatisch uitvoeren.

Maar RPA is geschikt voor nog veel meer handelingen. Denk bijvoorbeeld aan data-overdracht tussen systemen, financiële werkzaamheden, IT-support en backoffice-werk. In veel organisaties voeren werknemers deze handelingen nog handmatig uit: een onzichtbare bron van activiteiten zonder waarde, oftewel faalkosten.  

Tekst overtypen, facturen verwerken of het invullen van formulieren zijn voorbeelden van zulke handelingen. Met RPA worden deze processen gerobotiseerd en automatisch uitgevoerd. Alsof er een mens aan de knoppen zit.  

Hoe werken wij met RPA?

Samen met Nimble maak je in één dag een zogenaamde RPA-scan. Aan de hand van een beproefde methode brengen wij in kaart welke processen binnen de organisatie actief zijn en welke geschikt zijn voor RPA. Omdat RPA letterlijk taken overneemt van de mens is de businesscase hierbij eenvoudig te berekenen. RPA is vaak lucratief, omdat de initiële investering laagdrempelig is en de return-on-investment kort.

Voordelen van RPA

  • Medewerkers krijgen tijd vrij voor echte waarde toevoegende handelingen; 
  • De robot kan 24 uur per dag werken; 
  • Snelheid gaat omhoog en fouten worden geminimaliseerd; 
  • De robot kan aan het werk op de bestaande systemen; 
  • Daarmee is er geen grote IT-investering benodigd. 

Inrichten van RPA

Belangrijke voorwaarde voor de robot is dat er sprake is van processtappen die altijd volgens dezelfde regels wordt uitgevoerd. Alleen dan is het proces te robotiseren. Als dit het geval is zijn de processen definieerbaar en bepalen we welke beslissingen de softwarerobot in verschillende situaties moet maken. Moderne RPA kan ook (in beperkte mate) digitaal intuïtief en logisch handelen.

RPA is geen automatisering

De RPA-robot voert de ingeprogrammeerde opdracht uit. Processen waarbij meer nodig is dan simpele automatische handelingen vragen nog wel steeds om menselijke expertise, bijvoorbeeld bij digitale transitie en AI.

Een groot voordeel van het programmeren van RPA is dat het binnen de bestaande IT-architectuur kan worden geplaatst en dat er geen grote wijzigingen in het systeem nodig zijn. Een risico van RPA is dat organisaties de tool gebruiken om oude applicaties in stand te houden. Denk aan banken die al jarenlang RPA gebruiken om administratieve taken in systemen uit het stenen tijdperk in leven te houden. Bij nieuwe, slimmere platformen zijn deze taken overbodig. Een goede RPA-scan geeft ook aan wanneer de businesscase voor digitale transitie, artificial intelligence of andere oplossingen een betere lange termijn businesscase oplevert.

Gerelateerde experiences