MENU

RPA

Robotic Process Automation

RPA staat voor Robotic Process Automation en wordt gebruikt om repetitieve handelingen zoals administratieve taken te robotiseren. Softwarerobots kunnen handelingen kopiëren en vervolgens betrouwbaar, snel en automatisch uitvoeren.

RPA is geschikt voor een uiteenlopend aantal handelingen. Denk aan administratieve werkzaamheden, data overdracht tussen systemen, financiële en IT support-werkzaamheden en backoffice-werk. In veel organisaties worden deze handelingen nog handmatig uitgevoerd door werknemers, een onzichtbare bron van niet waarde toevoegende activiteiten en dus faalkosten.  

Denk bijvoorbeeld aan administratieve handelingen zoals dingen overtypen, facturen verwerken of het invullen van formulieren. Met RPA kunnen deze processen gerobotiseerd worden uitgevoerd, alsof de medewerker aan de knoppen zit.  
 

Hoe werken wij met RPA?

Samen met Nimble maakt u in 1 dag een zogenaamde RPA-scan. Aan de hand van een beproefde methode brengen wij in kaart welke processen binnen de organisatie actief zijn en welke geschikt zijn voor RPA. Omdat RPA letterlijk taken overneemt van de mens is de business case hierbij eenvoudig te berekenen. RPA is vaak lucratief, omdat de initiële investering laagdrempelig is en de terugverdien periode kort.

Voordelen van RPA

  • Medewerkers krijgen tijd vrij voor echte waarde toevoegende handelingen; 
  • De robot kan 24 uur per dag werken; 
  • Snelheid gaat omhoog en fouten worden geminimaliseerd; 
  • De robot kan aan het werk op de bestaande systemen; 
  • Daarmee is er geen grote IT-investering benodigd. 

Inrichten van RPA

Belangrijke voorwaarde voor de robot is dat er sprake moet zijn van processtappen die altijd volgens dezelfde set aan regels wordt uitgevoerd. Alleen dan is het proces te robotiseren. Als dit het geval is dan kunnen de processen worden gedefinieerd en kan bepaald worden welke beslissingen de ‘robot’ in verschillende situaties moet maken. Moderne RPA kan ook (in beperkte mate) digitaal intuïtief en logisch handelen.

RPA is geen automatisering

De RPA-robot voert de opdracht uit die is geprogrammeerd. Processen waarbij meer nodig is dan simpele automatische handelingen vragen nog wel steeds om menselijke expertise, bijvoorbeeld bij digitale transitie en AI 

Een groot voordeel van het programmeren van RPA is dat het binnen de bestaande IT-architectuur kan worden geplaatst en dat er geen grote wijzigingen in het systeem hoeven plaats te vinden. Een risico van RPA is dat organisaties de tool gebruiken om oude applicaties in stand te houden. Denk aan banken die al jarenlang RPA gebruiken om administratieve taken in systemen uit het dinosauriërtijdperk in leven te houden. Bij nieuwe slimmere platformen zijn deze taken overbodig. Een goede RPA-scan geeft ook aan wanneer de businesscase voor digitale transitie, A.I. of andere oplossingen een betere lange termijn businesscase oplevert. Hier helpen wij graag bij! 

Gerelateerde experiences