Digitale transitie

Met grote stappen vooruit of iedere dag verbeteren en kleine stappen maken. Digitale transitie is het proces waarin de organisatie zich begeeft en (op grote snelheid of gestaag) transformeert naar een meer digitaal gedreven organisatie met digitalisering in het hart van het bedrijf. Van het simpelweg inzetten van IT om efficiënt te worden tot het doorleven van de organisatie met digitaal doen en denken in de kern van het bedrijfsDNA. 

Digitalisering: van levensbelang

Of de onderneming nu groot of klein, lokaal of internationaal opereert en in een sector opereert die progressief of behouden is; digitalisering raakt ons allemaal. In meer of mindere mate zal iedere organisatie een digitale strategie (moeten) ontwikkelen om haar bestaansrecht te verdedigen. Uiteraard zijn er organisaties die niet digitaliseren, maar ga voor uzelf maar eens na; deze zijn op 1 hand te tellen en onschatbaar. 

Voordelen van digitaal naast efficiency en kwaliteit?

  • Snelheid
  • Wendbaarheid
  • Schaalbaarheid
  • Compliancy

Wat is digitale transitie?

Digitale transformatie betreft de fundamentele verandering van een organisatie in termen van het ontwikkelen van echt digitaal DNA. Dat kan op bepaalde focuspunten tot en met digitaal denken en doen. Het letterlijk doorvoeren van alles wat er gebeurt buiten en binnen de organisatie. Denk aan operationele en commerciële processen, klantinteractie en -beleving, verdienmodellen, waarde proposities, businessmodellen, en sturen met/van data/informatie. 

 Ver doorgevoerde digitale transitie transformeert de organisatie naar een penvoerderrsrol in de (digitale)keten, ook wel het ecosysteem genoemd waardoor er een exponentiële groei van toegevoegde waarde ontstaat bij een gelijkblijvende organisatie (en dus kosten) model. 

Digitalisering op uw agenda

Wat ons betreft is niet digitaliseren geen optie: intensiever en sneller digitaliseren is een voorwaarde voor toekomstig succes. Maar hoe pak je dat aan als organisatie? Hoe zet je toegevoegde waarde op 1 en draag je als organisatie zorg voor een effectieve ontwikkeling van digitaal DNA. 

Samen met Nimble ontwikkelen we de digitale strategie voor uw organisatie. Passen bij de missie en visie van de onderneming, afgestemd op uw product of dienst en met de diepgang en snelheid die past bij de onderneming. Belangrijk in een goede digitale strategie en bijbehorende agenda is de verbinding tussen mens, proces en technologie 

Ontwikkel een digitale visie en agenda

In die verbinding is het hebben van een visie op digitalisering een belangrijk uitgangspunt voor succes. Samen met het ontwikkelen van een bedrijfsbrede digitale mindset is het belangrijk dat er wordt begonnen met het feitelijke toepassen van een digital middel of een methode.

Vanuit de Nimble methode naar digitale transitie, hoe werkt dat? Samen met een kernteam uit uw organisatie werkt Nimble aan achtereenvolgens een visie op digitalisering, er wordt een programma opgezet om de digitale mindset te vergroten en (pas) daarna volgt een keuze voor middelen en methoden om de digitale transitie feitelijk in gang te zetten.

Digitale transitie

Voorbeelden van onze customer cases.

  • Manpower (enterprise) 
  • GeesinkNorba (SME) 
  • NMT (Small business)

”Samen met Nimble ontwikkelden we onze digitale strategie en digitale agenda. Een meerjarig programma waarmee we op hoge en voor de organisatie gepaste snelheid een blijvende voorsprong op de concurrentie hebben gerealiseerd.”

Gerelateerde experiences