Digitale transitie

Met grote stappen vooruit of iedere dag verbeteren en kleine stappen maken. Digitale transitie is het proces waarin de organisatie zich begeeft en (op grote snelheid of gestaag) transformeert naar een meer digitaal gedreven organisatie met digitalisering in het hart van het bedrijf. Van het simpelweg inzetten van IT om efficiënt te worden tot het doorleven van de organisatie met digitaal doen en denken in de kern van het bedrijfsDNA. 

Digitalisering is van levensbelang

Of de onderneming nu groot of klein, lokaal of internationaal opereert en in een sector opereert die progressief of behouden is: digitalisering raakt ons allemaal. In meer of mindere mate zal iedere organisatie een digitale strategie (moeten) ontwikkelen om haar bestaansrecht te verdedigen.

Voordelen van digitaal naast efficiency en kwaliteit?

  • Snelheid
  • Wendbaarheid
  • Schaalbaarheid
  • Compliancy

Wat is digitale transitie?

Digitale transformatie betreft de fundamentele verandering van een organisatie in termen van het ontwikkelen van echt digitaal DNA. Dat kan op bepaalde focuspunten tot en met volledige digitalisatie. Het letterlijk doorvoeren van alles wat er gebeurt buiten en binnen de organisatie. Denk aan operationele en commerciële processen, klantbeleving, verdienmodellen, waardeproposities en businessmodellen. 

Ver doorgevoerde digitale transitie transformeert de organisatie naar een penvoerdersrol in de (digitale) keten (ook wel het ecosysteem genoemd), waardoor er een exponentiële groei van toegevoegde waarde ontstaat bij een gelijkblijvende organisatie.

Digitalisering op uw agenda

Wat ons betreft is niet digitaliseren geen optie: intensiever en sneller digitaliseren is een voorwaarde voor toekomstig succes. Maar hoe pak je dat aan als organisatie? Hoe zet je toegevoegde waarde op de eerste plek en draag je als organisatie zorg voor een effectieve ontwikkeling van digitaal DNA? 

Samen met Nimble ontwikkelen we de digitale strategie voor jouw organisatie. Passend bij de missie en visie van de onderneming, afgestemd op het product of de dienst en met de diepgang en snelheid die past bij de onderneming. Belangrijk in een goede digitale strategie en bijbehorende agenda is de verbinding tussen mens, proces en technologie 

Ontwikkel een digitale visie

In die verbinding is het hebben van een visie op digitalisering een belangrijk uitgangspunt voor succes. Samen met het ontwikkelen van een bedrijfsbrede digitale mindset is het belangrijk dat er wordt begonnen met het feitelijk toepassen van een digitale methode.

Vanuit de Nimble-methode naar digitale transitie, hoe werkt dat? Samen met een kernteam uit uw organisatie werken wij aan een visie op digitalisering. We zetten een programma op om de digitale mindset te vergroten en pas daarna volgt een keuze voor middelen en methoden om de digitale transitie feitelijk in gang te zetten.

Digitale transitie

”Samen met Nimble ontwikkelden we onze digitale strategie en digitale agenda. Een meerjarig programma waarmee we op hoge en voor de organisatie gepaste snelheid een blijvende voorsprong op de concurrentie hebben gerealiseerd.”

Gerelateerde experiences