MENU

Agile

De kracht van Agile

Bij Agile werken staat het creëren van waarde centraal. Agile stelt het projectteam in staat om snel en flexibel op behoeftes en wensen van de klant in te kunnen spelen. Nimble gebruikt Agile methodes om op een efficiënte en effectieve manier razendsnel werkprocessen in kaart te brengen, te automatiseren, te digitaliseren en te optimaliseren.

Wat is Agile?

Agile werken is een containerbegrip voor allerlei werkvormen die één doel hebben: optimale klantwaarde. De werkvormen variëren van simplistische modellen tot zeer complexe technische modellen. Zo bestaan er werkmethodes zoals: Scrum, SAFe, SNAP, Kanban en het Spotify model. Een ding hebben alle Agile werkmethodes gemeen en dat is het gebruik van buzz-termen zoals: sprints, daily stand-ups, user story’s, product owners en UAT’s. Leuk allemaal, maar wat betekent het nou eigenlijk? Nog belangrijker, hoe creëren we hier waarde mee?

Om Agile werken goed te begrijpen zijn er 12 principes beschreven in het 
Agile Manifesto. Deze principes beschrijven het doel van Agile werken. Alle werkwijzen die leiden tot het bereiken van deze principes zijn Agile te noemen. In het bijzonder helpen vier thema’s bij het bereiken van de principes: strategie, teams, cycli en overzicht.

 

Strategie

Allereerst is het hebben van een flexibele strategie belangrijk. Een meerjarenplan waaraan vastgeklampt wordt zonder enige afwijking is tegenwoordig niet meer haalbaar. De wereld verandert daarvoor veel te snel, een flexibele strategie is daarom essentieel. Het opstellen van multidisciplinaire teams vormt hierbij de basis. 

Teams

Het team werkt samen aan het behalen van één doel met een duidelijke toegevoegde waarde voor de klant. Alle kennis en vaardigheden die benodigd zijn om dit doel te bereiken worden aan het team toegevoegd. Dit betekent dat er verschillende disciplines toegevoegd worden aan het team; zoals productie, marketing, IT en Finance. We zijn inmiddels aangekomen bij het eerste buzz-woord: de product owner, hij/zij is de hoofdrolspeler in het team en houdt overzicht over het eindproduct en waarborgt het bieden van klantwaarde. Om samen te werken wordt nauwlettend in de gaten gehouden wat de voortgang is en het liefst worden resultaten ook visueel weergegeven. Een daily stand-up kan hier erg handig bij zijn (buzz-woord vertaling: dagelijkse korte vergadering). In ‘de daily’ worden drie vragen beantwoord en mag maximaal 15 minuten duren.

Daily stand-up
De drie vragen

User story

“Als gebruiker van [rol van de gebruiker] wil ik de mogelijkheid om… [activiteit], zodat ik…[klantwaarde].”

Cycli

Nu is iedereen weer op de hoogte van elkaars voortgang en nóg beter is om dit visueel weer te geven zodat het gehele team continu op de hoogte is van elkaars voortgang. Het laatste maar zeker niet het minst belangrijke thema is de lengte van de cycli. Over het algemeen geldt: hoe korter, hoe beter. Buzz-woord alert! De lengte hangt vaak af van de grootte van een sprint (afgebakende periode) en die grootte wordt bepaald aan de hand van het aantal user stories. Een user story is simpelweg een klantverhaal: “Als gebruiker van… [rol van de gebruiker] wil ik de mogelijkheid om… [activiteit], zodat ik…[klantwaarde].” Deze verhalen worden verzameld in de backlog (overzicht van user stories) en kunnen in een sprint worden behandeld. De kracht ligt in korte sprints met duidelijke user stories. Door in korte periodes te werken is er snel resultaat te zien en is er volledige focus op de juiste taken. Dit zorgt voor efficiëntie en effectiviteit in het accelereren van klantwaarde.

De Nimble werkmethode

Ook bij Nimble werken wij binnen onze projecten op een Agile manier. In de weken voorafgaand aan de sprint bepalen wij samen met de klant wat het uiteindelijke doel is en welke elementen gerealiseerd moeten worden om dit te kunnen bereiken. Deze elementen worden na validatie en schatting toegevoegd aan de backlog. Hierin worden alle user-stories voor de sprint verzameld. Binnen de 3-wekelijkse sprint worden user stories geselecteerd die relevant zijn aan de fase van het project. Na deze selectie vindt de kick-off van de ontwikkelingen plaats. De ontwikkelingen ondervinden als eerst een FAT (Functional Acceptance Test), deze test controleert of alles wat is ontwikkeld naar behoefte functioneert. Als deze test is geslaagd voeren we een NAT (Nimble Acceptance Test uit), als deze test geslaagd is zal een UAT (User Acceptance Test) worden uitgevoerd door de klant om te garanderen dat alles naar behoefte van de klant werkt. Mochten bepaalde elementen nog niet goed functioneren dan worden deze opnieuw geanalyseerd, ontwikkeld en getest. Dit proces wordt herhaald totdat alles naar wens functioneert. 

Het intensief samenwerken, open staan voor verandering en daar flexibele op in kunnen spelen sluit perfect aan bij ons Nimblicity concept. Op deze manier combineren we de kracht van mensen, processen en technologie.

Gerelateerde experiences