Agile

De kracht van Agile

Bij Agile werken staat het creëren van waarde centraal. Agile stelt het projectteam in staat om snel en flexibel op behoeftes en wensen van de klant in te kunnen spelen. Nimble gebruikt Agile-methodes om op een efficiënte en effectieve manier razendsnel werkprocessen in kaart te brengen, te automatiseren, te digitaliseren en te optimaliseren.

Wat is Agile?

Agile werken is een containerbegrip voor allerlei werkvormen die één doel hebben: optimale klantwaarde. De werkvormen variëren van simplistische modellen tot zeer complexe technische modellen. Zo bestaan er werkmethodes zoals: Scrum, SAFe, SNAP, Kanban en het Spotify-model. Een ding hebben alle Agile-werkmethodes gemeen en dat is het gebruik van buzz-termen zoals: sprints, daily stand-ups, user story’s, product owners en UAT’s. Leuk allemaal, maar wat betekent het nou eigenlijk? Nog belangrijker: hoe creëren we hier waarde mee?

Om Agile werken goed te begrijpen bevat het
Agile Manifesto twaalf principes die het doel van Agile werken omschrijven. Alle werkwijzen die aan de principes in het manifest voldoen zijn Agile te noemen. In het bijzonder helpen vier thema’s bij het bereiken van deze principes: strategie, teams, cycli en overzicht.

Strategie

Allereerst is het hebben van een flexibele strategie belangrijk. Zonder enige afwijking vastklampen aan een meerjarenplan is tegenwoordig niet meer haalbaar. De wereld verandert daarvoor veel te snel; een flexibele strategie is daarom essentieel. Het opstellen van multidisciplinaire teams vormt hierbij de basis.

Teams

Het team werkt samen aan het behalen van één doel met een duidelijke toegevoegde waarde voor de klant. Alle benodigde kennis en vaardigheden worden aan het team toegevoegd. Dit betekent dat het team verschillende disciplines aanleert; zoals productie, marketing, IT en Finance. We zijn inmiddels aangekomen bij het eerste buzz-woord: de product owner. Dit is de hoofdrolspeler in het team, houdt overzicht over het eindproduct en waarborgt het bieden van klantwaarde. Om samen te werken wordt nauwlettend in de gaten gehouden wat de voortgang is. Het visueel weergeven van resultaten is hierbij het best. Een daily stand-up kan hier erg handig bij zijn (buzz-woordvertaling: dagelijkse korte vergadering). In ‘de daily’ beantwoordt je drie vragen en mag maximaal 15 minuten duren.

Daily stand-up
De drie vragen

User story

“Als gebruiker van [rol van de gebruiker] wil ik de mogelijkheid om… [activiteit], zodat ik…[klantwaarde].”

Cycli

Het laatste maar zeker niet het minst belangrijke thema is de lengte van de cycli. Over het algemeen geldt: hoe korter, hoe beter. Buzz-woord alert! De lengte hangt vaak af van de grootte van een sprint (afgebakende periode). Die grootte bepaal je aan de hand van het aantal user stories. Een user story is simpelweg een klantverhaal (zie kader). Deze verhalen staan in de backlog (overzicht van user stories) en kunnen in een sprint worden behandeld. De kracht ligt in korte sprints met duidelijke user stories. Door in korte periodes te werken is er snel resultaat te zien en is er volledige focus op de juiste taken. Dit zorgt voor efficiëntie en effectiviteit in het accelereren van klantwaarde.

De Nimble werkmethode

Ook bij Nimble werken wij binnen onze projecten op een Agile manier. In de weken voorafgaand aan de sprint bepalen wij samen met de klant wat het uiteindelijke doel is en welke elementen we moeten realiseren om dit te kunnen bereiken. Deze elementen voegen we na validatie en schatting toe aan de backlog. Hierin verzamelen we alle user-stories voor de sprint. Binnen de driewekelijkse sprint worden user stories geselecteerd die relevant zijn aan de fase van het project. Na deze selectie vindt de kick-off van de ontwikkelingen plaats. De ontwikkelingen ondervinden als eerst een FAT (Functional Acceptance Test), deze test controleert of alles ontwikkelde onderdelen naar behoefte functioneren. Als deze test is geslaagd voeren we een NAT (Nimble Acceptance Test uit). Vervolgens voert de klant een UAT (User Acceptance Test) uit om te garanderen dat alles naar hun behoefte werkt. Mochten bepaalde elementen nog niet goed functioneren dan worden deze opnieuw geanalyseerd, ontwikkeld en getest. Dit proces herhalen we totdat alles naar wens functioneert. 

Het intensief samenwerken, openstaan voor verandering en daar flexibele op in kunnen spelen sluit perfect aan bij ons Nimblicity concept. Op deze manier combineren we de kracht van mensen, processen en technologie.

Gerelateerde experiences