Digitale strategie. Wat is het?


Digitale strategie

Wanneer de scope van de Value Exporation zich niet beperkt tot een deelproces maar de gehele organisatie deelneemt aan de Exploration dan vormt de Value Exploration input voor de digitale strategie.

De digitale strategie is een uitgewerkt strategiedocument aan de hand waarvan de organisatie haar visie ondersteund door technologie (inclusief bijbehorende processen en bemensing) kan realiseren. De digitale strategie is een meerjaren aanpak die toeziet op de inzet van tech door middel van een roadmap waarin ontwikkelingen worden vastgesteld.

Indien Nimble ook de partner wordt voor het realiseren van onderdelen binnen de strategie zoals bijvoorbeeld de opzet van een digitaal business platform, implementatie van Low Code system, RPA of een combinatie daarvan. In dat geval stelt de combinatie van de Value Exploration en de Roadmap ons ook in staat om de digitale transitie binnen vooraf bepaalde tijdslijnen, uitkomst en budgetten te realiseren.

Meer weten over de mogelijkheden?