MENU

Voorraadbeheer optimalisatie

Uitdaging:   

Een klant werkzaam in de productie van plaatmateriaal had jaarlijks te maken met voorraadverschillen en onduidelijke picktijden van platen uit het materiaalpark. Platen worden doorgaans opgeslagen in stapels en dit heeft de eigenschap dat wanneer dit niet gecontroleerd gebeurt, onduidelijk is welke plaat waar ligt.  

Oplossing 

Door een realtimeverplaatsingssysteem te introduceren dat geautomatiseerd de locaties bijhoudt van materiaal in het materiaalpark wordt duidelijk op welke plek welke plaat in de voorraad aanwezig is. Met name bij platen die zogenaamd als ‘special’ worden aangemerkt, die dus over een specifieke eigenschap beschikken en die dus uit de stapel gehaald moeten worden, geeft deze sorteervolgorde de mogelijkheid om de exacte picktijd van een plaat te bepalen. Immers, een plaat op de vierde positie kost minder tijd om op te zoeken dan een plaat op de twintigste positie. Dit is gerealiseerd door door middel van een API de voorraad te verbinden aan een geautomatiseerd voorraadsysteem waar de volgorde in wordt bijgehouden.  

Resultaat 

Dit heeft erin geresulteerd dat er adequate picklijsten gemaakt kunnen worden, gebaseerd op de actuele verplaatsingstijd en de picktijd van plaatmateriaal. Doordat de voorraad continu actueel is, inclusief de verwerking van reststukken, heeft het ertoe geleid dat de externe accountant de tellingen van het plaatpark overbodig heeft verklaard en alleen nog met het overzicht van de bovenste plaat in het plaatpark in de hand de audit kon doen. De audit bespaart enkele tiendduizenden euro’s per jaar en de picktijd is verkort met 15%, dit zorgt ook voor minder stilstand en uiteraard efficiency en kostenbesparing.