De bouwsector & bouwen aan digitale businessplatformen

De bouwsector & bouwen aan digitale businessplatformen

Digitalisering in de bouw is één van de meest waardevolle toevoegingen voor de sector van de afgelopen jaren. De van oudsher traditioneel doen en denkende bedrijfstak heeft lang stil gestaan daar waar het gaat om digitalisering. Ok … een beetje BIM-men, een ERP systeem voor de basis bedrijfsprocessen en wat innovaties op het gebied van robotica (og home automation) daargelaten.  

Echte doorslaggevende digitale innovaties zijn niet te melden. Bestuurders in de bouw geven te kennen niet goed te weten wat digitalisering voor hun organisatie kan betekenen. Hoe kan het dan wel? Door de basis leggen voor echte doorslaggevende innovaties in de bouw met behulp van Digitale Businessplatformen en procesmatig werken.

 

De bouworganisatie en het digitale businessplatform

Administratie van bouwbedrijven is tegenwoordig vaak een wirwar van (excel) lijstjes, suboptimaal ingezette programma’s die allemaal los van elkaar een functie in het totale proces uitvoeren. 95% van de bouwbedrijven is oerwoud van papierwerk en bijvoorbeeld verkoop, planners, magazijn en de uitvoering zijn al nauwelijks met elkaar verbonden. Een oerwoud waarin een menselijke fout elke dag op de loer ligt.

Door procesmatig te denken en werken kan dit probleem opgelost worden. Niet per se allemaal nieuwe software, maar wel binnen de (digitale) processen, mensen, sensoren en (data)informatie met elkaar verbinden. een vraag van een klant, een eerste bezoek, een inventarisatie, verwerken van wijzigingen tot een digitaal akkoord van de klant. allemaal stappen in het proces om de komen tot de opdracht. een digitaal business platform verbindt deze processen en informatie met elkaar. Iedereen binnen de organisatie ziet (desgewenst) dezelfde info en ook de klant kijk mee. Minimale kans op onduidelijkheden en verrassingen. Een webapplicatie (portaal) op het digitale businessplatform vergemakkelijkt de administratieve taken en laat de klant zelf meewerken, ook die vorm ven zelfservice is productiviteit verhogend.

Na de verkoop en het vastleggen van de opdracht kunnen alle werkzaamheden en materialen gerelateerd worden aan het project. Ook dit zijn weer digitale processen. Van bestellen, voorraadafroep, digitale inkoopprocessen en uitzetten van offertes bij meerdere partijen en geautomatiseerd afhandelen van een biedingsproces… alles kan in de digitale wereld en leidt direct tot betere inkoop, hogere productiviteit en meer klanttevredenheid en betrokkenheid van medewerkers. Denk ook aan het integreren van artificiële intelligentie (AI) en het analyseren van beschikbare data voor bijvoorbeeld het verbeteren van de bestelvolumes.

Een bijkomend voordeel van het gebruik het digitale businessplatform is dat alle software die binnen het bedrijf gebruikt met elkaar gekoppeld kunnen worden. Hierdoor transformeert de organisatie van een bedrijf dat uit losse compartimenten bestaat naar een bedrijf dat als één geheel functioneert!

Iedereen verbinden op het platform

Door processen af te handelen op een digitaal businessplatform wordt het ook veel efficiënter werken voor iedereen die ‘in het veld’ actief is. Een opdracht krijgen, extra materiaal bestellen, zien welke collega welke onderdelen vrij beschikbaar heeft, direct inzage in voorraadposities van leveranciers, een vochtsensor die meet dat de ruimte droog genoeg is, het afmelden van werk en registreren van uren tot en met de handtekening van de klant voor het uitgeleverde werk. Allemaal stappen in de processen van de man of vrouw op de bouw.

Alle processen worden integraal gestandaardiseerd en iedereen werkt op dezelfde manier en deelt dezelfde info. Tijdsbesparing op administratie zodat de vakmannen weer het werk kunnen doen waar ze echt enthousiast van worden. En voor de organisatie is exact helder in welke fase van het proces een project zicht begeeft en is de administratie ook nog eens veel overzichtelijker.

Verzamelen & Analyseren van Data

Het digitale proces betekent ook dat je allemaal data verzamelt over de organisatie. Informatie over verkoop en materiaalgebruik is vaak in bepaalde mate wel voor handen, maar echte procesinfo waarmee de operationele organisatie aangestuurd kan worden is vaak niet beschikbaar. Denk aan doorlooptijden van processen. Wanneer nam de klant contact op en hoe snel was er een offerte, hoeveel tijd is de organisatie kwijt aan rework en welke faalkosten zijn er gemaakt? Komt de klant terug op eerdere afspraken en wat is de invloed in op het proces? Procesdata geeft – anders dan financiële date – veel beter inzicht in de echte efficiency van processen en stelt de organisatie in staat om continue haar processen te verbeteren. Aan de hand van goede data (en daarmee optimale processen) kun het bedrijf sneller en stabieler groeien zonder dat daarbij altijd uitbreiding van het personeelsbestand noodzakelijk is.

Om in de toekomst relevant te blijven als bouwbedrijf en te kunnen blijven concurreren is het denken in processen en digitale businessplatformen een must. het draagt bij aan direct beter presteren en bereid het bedrijf voor op de toekomst.

Hoe starten?

Processen binnen de bouwbedrijven zijn per definitie door mensen(handen) gedreven. Nimble heeft een concept ontwikkeld waarbij uw mensen intensief betrokken worden bij het ontdekken van de nieuwe digitale wereld en processen. De ervaring leert dat dit leidt tot draagvlak, ook wanneer dit betekent dat taken van medewerkers gaan veranderen. Samen met de medewerkers worden waarde toevoegende processen digitaal gefaciliteerd en geïntegreerd op het digitale businessplatform en daarmee worden niet waarde toevoegende processen geëlimineerd.

Het opbouwen van het platform doen we bij voorkeur met een aantal medewerkers in de organisatie die leren om zelfstandig het platform verder te ontwikkelen. De organisatie vergroot haar zelfstandigheid en concurrerend vermogen en is daardoor bovendien niet afhankelijk van externe adviseurs en (ICT) leveranciers.